دسته: کشتی

کشتی
12 بهمن 1401 - 3:00 ب.ظ

گزارش اتحادیه جهانی کشتی از حضور شاهین ایرانی در زاگرب

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی با اشاره به حضور تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در زاگرب نوشت: شاهین ایرانی به دنبال بازگرداندن قدرت گذشته خود است.