درباره ما

هسته اولیه موسسه مطبوعاتی رسانه عصر اصفهان  در بهمن 1373 ابتدا با نام گروه تبلیغاتی یاقوت در اصفهان شروع بکار نمود و سپس در سال 1380 به عنوان همکار مطبوعات مشتمل بر کانون مشهور تبلیغاتی با نام عصر اصفهان و صاحب امتیاز نخستین آموزشگاه فنی و حرفه ای اصفهان در زمینه تبلیغات نیز همکار و مشاور اصلی نشریات در زمینه فوق گردید و در این راه  دهها ویژه نامه و کاتالوگ تبلیغاتی با تیراژ وسیع استانی و کشوری در زمینه های مختلف صنعتی تولید و عرضه نموده است.

این مجموعه در سال 1385 با انتشار نشریه یاقوت به فعالیت خود توسعه داده و سپس در سال 1394 با انتشار روزنامه استانی عصراصفهان به کار خود ادامه داد و در انتها با ثبت موسسه مطبوعاتی رسانه عصر اصفهان و تبدیل نشریه یاقوت به روزنامه سراسری یاقوت وطن و اخذ پروانه پایگاه خبری عصراصفهان نیوز تا این مرحله پیش آمده است.

صاحب امتیاز: احمد طبقچی

مدیر مسئول: رامین اسماعیلی

سردبیر: رامین اسماعیلی

مجوز پایگاه خبری یاقوت نیوز: 88210 – 1400/6/22

زمینه رسانه: اجتماعی و اقتصادی به زبان فارسی و انگلیسی

دفتر مرکزی: اصفهان خیابان پروین خیابان دشتستان نبش کوچه پور متین طبقه اول
کد پستی: ۸۱۹۹۹۱۶۸۵۷
دفتر تهران: تهران، خیابان شهید مفتح، خیابان سمیه، شماره ۱۱، واحد۱۴
کد پستی: ۱۵۸۱۸۷۵۱۱۳