نویسنده: نادر مجیدی آهی

رسانه
17 مرداد 1402 - 10:30 ق.ظ

به مناسبت روز خبرنگار؛

چرا پیاز را نمی‌خورد؟!

رسمی شده است که ایام سال را به موضوعاتی تخصیص بدهند. از کشورهای دیگر خبر ندارم ولی تعداد این ایام در کشور ما کم نیستند و به نظر می رسد که تعدادی از این روزها، به مواردی اختصاص می‌یابد که در باقی ایام لابد وضع دیگری دارند. لذا به همین نحو، حالا سالیانی است که یک روز هم به نام خبرنگار داریم.