نویسنده: مهرداد زینلی

استان اصفهان
28 مرداد 1402 - 9:00 ق.ظ

معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان:

در انتخابات باید گام به گام با قانون پیش برویم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: فرمانداران موظف و مکلف هستند تا قانون انتخابات را اجرایی و بر اجرای آن پافشاری کنند، در فرایند انتخابات مصلحت اندیشی کار فرمانداران نیست، بلکه شرعاً و قانوناً موظف هستند قانون را اجرایی کنند.