نویسنده: سپیده بارانی

اجتماعی
26 مرداد 1402 - 3:00 ب.ظ

قائم‌ مقام سازمان بازرسی کل کشور:

برخی دستگاه ها برای اجرای قانون جمعیت عزمی ندارند

قائم‌ مقام سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عملکرد برخی از دستگاه‌ها پیرامون اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در برخی از دستگاه‌ها عزم جدی برای اجرای این قانون وجود ندارد.