نویسنده: خدیجه توسلی دینانی

آموزش و پرورش
21 شهریور 1402 - 9:00 ق.ظ

لوازم‌التحریر داخلی هنوز در کیف دانش‌آموز جا نگرفته است

کالای ایرانی از نوشت افزار تا هر محصول دیگر به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارای بار معنایی خاصی برای این سرزمین است، محصولاتی که با تکیه بر دانش و کار ایرانی تولید می شود تا چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید.

استان اصفهان
9 شهریور 1402 - 8:30 ق.ظ

هوای اصفهان در پس معرکه است

طی دو سه سال اخیر گردوغبار و طوفان‌های ریزگرد با دو منشأ داخلی و خارجی و مازوت‎سوزی به عنوان یکی از علل آلودگی مضاعف هوای کلانشهرها مطرح است؛ عللی که هر ساله به گره کوری بدل می‌شود و گلوی کلانشهرها را می‌فشارد و گویی زمستان و تابستان نمی‌شناسد و در تمام سال چهره آسمان را کدر می‌کند.