برچسب: پریسا کهکش‌پور

3 خرداد 1401
اخبار

تئاتر اصفهان

نمایش مثل بی کس ترین جاشوی دریا برصحنه سالن ماه حوزه هنری اصفهان

نمایش مثل بی کس ترین جاشوی در یا از تاریخ دوم خردادماه تا 14 خرداد بر صحنه سالن ماه حوزه هنری است