برچسب: پروژه ها و پژوهش های مشترک فرهنگی و هنری

3 آبان 1400
اخبار

دستورالعمل نحوه صدور مجوز اقامتگاه های هنری در ارس تدوین شد

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از تدوین دستورالعمل نحوه صدور مجوز اقامتگاه های هنری در ارس خبر داد.