برچسب: پروژه های انتقال آب

28 شهریور 1400
اخبار

پاسخ عضو شورای شهر اصفهان به نماینده شهرکرد:

بخشی از آبی که در استان شماست مهریه زنان اصفهانی است؛ به شرعیات پایبند باشید

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به نماینده مردم شهرکرد در مجلس، از او خواست تا نسبت به رعایت شرعیات که یک نمونه از آن رعایت حق آبه و سهم آبه های مردم پایین دست است، رعایت بیشتری داشته باشد.