برچسب: پروانه کسب

12 مهر 1400
اخبار

بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان

اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در صد و ششمین نشست خود، بررسی قطع بیمه کارگری برقکاران ساختمانی دارای پروانه کسب و همچنین مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص دریافت مفاصا حساب قراردادهای پیمانکاری انفرادی را در دستور کار قرار دادند.