برچسب: پروازهای مستقیم

8 مرداد 1401
اخبار

برقراری پروازهای ترکیبی بین ایران و بلاروس در کوتاه‌مدت

وزیر صمت در دیدار با وزیر راه و ترابری بلاروس گفت: شاید در کوتاه‌مدت فعال‌سازی پروازهای مستقیم میان دو کشور امکان‌پذیر نباشد، اما می‌توان در کوتاه مدت پروازهای ترکیبی را تدبیر کرد.