برچسب: پروازهای داخلی

20 بهمن 1400
اجتماعی

با شیوع اُمیکرون در کشور؛

محدودیت ۶۰ درصدی به پروازهای داخلی بازگشت

بر اساس دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا ظرفیت پذیرش مسافر در پروازهای داخلی به ۶۰ درصد کاهش یافت و سخت‌گیری‌ها در سایر بخش های حمل و نقل تشدید شد.