برچسب: پروازهای ایرانی به مقصد عراق

8 شهریور 1401
اخبار

همه پروازهای ایرانی به عراق تا اطلاع ثانوی لغو شد

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از لغو همه پروازهای ایرانی به مقصد عراق از جمله شهرهای نجف و بغداد تا اطلاع ثانوی خبر داد.