برچسب: پرمصرف ترین

22 آبان 1400
اخبار

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو:

پرمصرف ترین آنتی بیوتیک در ایران

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو، بیشترین آنتی بیوتیک مصرفی ایرانی ها را آموکسی سیلین دانست.