برچسب: پرتابگرهای فضایی

13 مرداد 1401
اخبار

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف:

«موتور» از مهم‌ترین گلوگاه‌های فناورانه پرتابگرهای فضایی است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، موتور را یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فناورانه پرتابگرهای فضایی دانست و گفت: ساخت موتور با پیشران فوق سرد در رقابت طراحی فن‌چالش‌های فضایی مورد تاکید قرار گرفت.