برچسب: پایگاه مقاومت بسیج بانوان

11 اسفند 1400
اخبار

در نشست هم اندیشی آبفای اصفهان و سازمان بسیج ادارات مطرح شد؛

برگزاری پویش ملی خانه تکانی با همکاری 1200 پایگاه مقاومت بسیج بانوان

نشست هم‌اندیشی آبفای استان اصفهان و سازمان بسیج ادارات با موضوع چگونگی اجرای پویش ملی خانه تکانی و همکاری پایگاه‌های مقاومت بسیج برگزار شد.