برچسب: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

7 آذر 1400
اخبار

رئیس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو خبر داد:

برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در اصفهان

رئیس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو با اعلام این خبر گفت:  توسعه پایدار به عنوان حرکتی مؤثر در برابر ناملایمات دنیای مدرن و در راستای سامان دادن و امن و ایمن کردن دنیای آینده گام برمی‌دارد.