برچسب: پایه پولی کشور

22 تیر 1401
اخبار

گزارش بانک مرکزی از مدیریت موفق مهار نقدینگی

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی با توجه به گزارش بانک مرکزی از تاثیرات مثبت و سازنده اجرای سیاست‌های دولت برای «مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی کشور»، بر تداوم اجرای این سیاست‌ها تاکید کردند.