برچسب: پايگاه استنادي علوم جهان اسلام

اخبار
27 آذر 1400 - 10:29 ق.ظ

بر اساس گزارش پايگاه استنادي علوم جهان اسلام:

15عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر 2021 ايران

با انتشار فهرست پژوهشگران پراستناد سال 2021 ايران توسط پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، 15 عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در صدر اين فهرست جاي گرفتند.