برچسب: پالایشگاه‌های فراسرزمینی

31 مرداد 1401
اخبار

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد؛

گام بلندمدت در خنثی‌سازی تحریم‌ها با راه‌اندازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه هرچه به سمت تولید فرآورده از منابع نفت و گاز خودمان پیش برویم، می‌توانیم مسیر محکم‌تری را پیش پای ایران قرار دهیم، گفت: راه‌اندازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی یک گام بلندمدت در خنثی‌سازی تحریم‌ها و گسترش روابط دیپلماتیک برای ما خواهد بود.

8 مرداد 1401
اخبار

افزایش تضمینی درآمدهای ارزی با سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سهامداری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی ونزوئلا و صادرات خدمات فنی و مهندسی به جای آن، یکی از اصلی‌ترین رویکردها برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و افزایش فروش نفت ایران است که با جدیت در دولت سیزدهم پیگیری شده است.

28 تیر 1401
اخبار

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:

ظرفیت‌های دولت سیزدهم برای سهامداری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی

سهامداری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی دستاوردهای معنی‌داری، از جمله فروش بیشتر نفت، استفاده از ظرفیت صادراتی خدمات فنی و مهندسی و انتفاع اقتصادی ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی خروجی این پالایشگاه‌ها در بر خواهد داشت.

18 تیر 1401
اخبار

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:

خنثی سازی تحریم‌ها با سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی

یکی از راهکارهای مهم در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها فروش تضمینی نفت در پالایشگاه‌های فراسرزمینی است.