برچسب: پاسخگویی به مشتریان حائز رتبه اول شده

اخبار
3 آبان 1400 - 10:29 ق.ظ

سرعت پاسخگویی به شکایات مردمی در شرکت توزیع برق اصفهان؛

پاسخگویی به شکایات مردمی در اسرع وقت، نشان دهنده تکریم ارباب رجوع است

شرکت توزیع برق اصفهان هیچ یک از شکایات مردمی را بی پاسخ نگذاشته و در اسرع وقت شکایات را بررسی می کند و پاسخ می دهد به طوری که در ۶ ماهه اول سال جاری این شرکت پاسخگوی ۳۳ شکایت بوده است که ۲۰ مورد در حوزه بهره برداری ،۱۱ مورد خدمات مشترکین و ۲ مورد مهندسی بوده است.