برچسب: قومیتی

اجتماعی
3 آبان 1400 - 11:18 ق.ظ

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فولادشهر:

فرصت های موجود، پشتوانه اصلی توسعه اجتماعی در شهر جدید فولادشهر است

توانمندی ها، ظرفیت ها  و فرصت های موجود شهر، پشتوانه، امید و قابلیت های اصلی توسعه اجتماعی در شهر جدید فولادشهر هستند.