برچسب: قرن بیستم

فرهنگ
17 خرداد 1402 - 10:00 ق.ظ

به مناسبت تجدیدچاپ نمایش‌نامه «دام» از تادئوش روژه‌ویچ

جهان کالاها و زباله‌ها

ادبیات و تئاتر لهستان در چند دهه از قرن بیستم چهره‌هایی درخشان داشت که هر یک تأثیری عمیق بر ادبیات و تئاتر جهانی به جا گذاشتند. اسلاومیر مروژک، تادئوش روژه‌ویچ و تادئوش کانتور برخی از چهره‌های مطرح ادبیات و تئاتر لهستان در قرن بیستم‌اند که در ایران هم آثاری از آنها در سال‌های مختلف به فارسی ترجمه شده است.