برچسب: فقر

اجتماعی
20 دی 1400 - 10:40 ق.ظ

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی :

خط فقر برای خانواده ۴ نفره ۴ میلیون است

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میانگین خط فقر در کشور برای خانواده ۴ نفره حدود ۴ میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر و نزدیک به ۵ میلیون است.