برچسب: فعالسازی مغز

اخبار
25 آبان 1400 - 3:33 ب.ظ

فعالسازی مغز باشنیدن موسیقی

محققان دانشگاه تورنتو تاثیر موسیقی برفعالیت مغز را بررسی کردند.