برچسب: فضای فناورانه و ظرفیت فضای مجازی

اخبار
1 آبان 1400 - 12:27 ق.ظ

تقدیر آبفای استان اصفهان؛

از رابطان روابط عمومی آموزش و پرورش و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

در مراسمی از 95 نفر از معاونان، مدیران و رابطان روابط عمومی آموزش و پرورش و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان که در اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی مصرف بهینه آب با آبفای استان اصفهان همکاری دارند، تجلیل شد.