برچسب: فریدون صبوریان

اخبار
30 بهمن 1400 - 12:32 ق.ظ

برگزیده شدن فولاد خراسان به عنوان واحد تولیدی نمونه‌ی کار استان

مجتمع فولاد خراسان عنوان واحد نمونه کار استان را در سی و سومین جشنواره «امتنان» احراز کرد.

اخبار
25 دی 1400 - 12:32 ق.ظ

اولین کانون ارزیابی شایستگی شغلی کارکنان فولاد خراسان برگزار شد

اولین «کانون ارزیابی شایستگی شغلی» کارکنان مجتمع فولاد خراسان با حضور جمع منتخبی از کارشناسان، روسا و مدیران با همت واحد «آموزش، توسعه و تحقیقات منابع انسانی» شرکت در دی ماه 1400 برگزار شد.