برچسب: فرهنگ و هنر اصفهان

اخبار
3 آبان 1400 - 8:25 ق.ظ

استانداراصفهان مطرح کرد:

نقش مهم داستان‌های ناگفته در بازشناسی هویت اصفهان

استانداراصفهان درمراسم رونمایی از ویدئوهای داستان‌‌های ناگفته اصفهان از اقدامات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان و کلیه دست اندرکاران تهیه ویدئوهای داستان‌های ناگفته اصفهان تقدیرکرد.