برچسب: فرهنگ ایثار و شهادت

یادداشت
21 فروردین 1401 - 7:00 ب.ظ

منشور اجرایی در گام دوم انقلاب اسلامی

اعتقاد به مبانی اعتقادی و ارزش های برآمده از نظام اسلامی از ویژگی های بارز مدیران انقلابی است که بعنوان منشور مدیریت اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.