برچسب: فرسودگی شبکه های برق

اخبار
20 آذر 1400 - 1:51 ب.ظ

افزایش قابلیت اطمینان و کاهش خاموشی های شبکه در مرکز اصفهان

برق رسانی در محدوده ترافیک شهری نیاز به هماهنگی های مختلف دارد و از آنجا که برق منطقه یک (امور برق مرکز )یکی از مناطق پر رفت و آمد است اجرای پروژه ها را در این منطقه با سختی های زیادی همراه کرده است.