برچسب: فرسایش رودخانه

اخبار
25 بهمن 1400 - 8:50 ق.ظ

بمنظور جلوگیری از فرسایش رودخانه؛

۶دیوار ساماندهی در بستر رودخانه زاینده‌رود ساخته شده است

مدیر دفتر مهندسی رودخانه زاینده‌رود گفت: تاکنون ۶دیوار ساماندهی بطول ۵ کیلومتر در بستر رودخانه زاینده‌رود بمنظور جلوگیری از فرسایش رودخانه ساخته شده است.