برچسب: فرزند دارای اوتیسم

اخبار
13 بهمن 1400 - 9:40 ق.ظ

نقش مهم خانواده در پیشرفت آموزشی فرزند دارای اوتیسم

کارشناس ارشد انجمن اوتیسم ایران گفت: خانواده در پیشرفت آموزشی فرزند دارای اوتیسم نقش مهم و اساسی ایفا می کند.