برچسب: فدراسیون فوتبال ایران

اخبار
18 اسفند 1400 - 5:12 ب.ظ

فعالیت کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران به حالت تعلیق درآمد

با تصمیم کارگروه صدور مجوز حرفه‌ای AFC، فعالیت کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران به حالت تعلیق درآمد.