برچسب: غلامحسین عبدیزدان

اخبار
29 دی 1400 - 2:26 ب.ظ

عبدیزدان خبر داد:

ششمین آزمون آسکی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان برگزار شد

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) از برگزاری ششمین آزمون صلاحیت های بالینی در این دانشگاه خبر داد.