برچسب: علیرضا جاوری

اخبار
3 بهمن 1400 - 12:35 ق.ظ

در کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان؛

معیارها و الزامات سختگیرانه گمرک برای انتخاب فعال اقتصادی مجاز بررسی شد

جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان به بررسی شرایط فعالان اقتصادی مجاز در گمرک و همچنین ارائه گزارش از عملکرد شتاب‌دهنده های صادرات و بازاریابی و فروش اتاق بازرگانی اصفهان اختصاص یافت.

اخبار
5 دی 1400 - 11:13 ق.ظ

با هدف حمایت از صادرات استان صورت گرفت:

ایجاد کارگروه شرکت‌های مدیریت صادرات در اتاق بازرگانی اصفهان

نخستین جلسه کارگروه شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC)ذیل کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به آسیب شناسی موانع رجوع شرکت‌های تولیدی به شرکت‌های مدیریت صادرات و راهکارهای فرهنگسازی استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها اختصاص یافت.

اخبار
27 آبان 1400 - 9:02 ق.ظ

در جلسه میز تجارت با کشور هند مطرح شد:

یوکو بانک فرصتی برای تجارت ایران با هند

نخستین جلسه میز تجارت کشور هند با حضور نماینده یوکو بانک در ایران به صورت وبیناری برگزار شد.