برچسب: عضو کمیسیون صنایع مجلس

اخبار
21 تیر 1401 - 7:30 ق.ظ

مزیّت راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی چیست؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مزایای راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی را برشمرد.