برچسب: عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

اخبار
5 شهریور 1401 - 8:00 ق.ظ

همکاری مجلس با دولت برای اجرای ایده‌های خودروسازان

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: خانه ملت برای اجرایی شدن ایده‌های وزارت صمت و خودروسازان به کمک دولت می‌آید.