برچسب: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

اخبار
9 تیر 1401 - 12:00 ق.ظ

زهره الهیان در دیدار با رئیس آژانس ادیان گرجستان گفت:

دیدار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با رئیس آژانس ادیان گرجستان

در ایران، ادیان مختلف به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی و همکاری دارند و آزادی عقیده و مذهب در تعالیم اسلامی، اهمیت ویژه ای دارد.