برچسب: عضو اتاق بازرگانی

اخبار
22 مرداد 1401 - 7:30 ق.ظ

حذف ارز ترجیحی به کاهش کسری بودجه و تورم می‌انجامد

یک عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در درازمدت به کاهش کسری بودجه‌ دولت می‌انجامد و از شدت تورم می‌کاهد، گفت: دولت مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی به روش‌های مختلف از جمله خلق پول و استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مسائل تورم بیشتر را به دنبال داشت.