برچسب: عشایر استان تهران

اخبار
12 مهر 1401 - 7:30 ق.ظ

مدیر امور عشایر استان تهران خبر داد:

اختصاص بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به عشایر پایتخت

مدیر امور عشایر استان تهران با بیان اینکه سهم عشایر در تسهیلات اشتغالزایی این استان، ویژه در نظر گرفته شده، گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به عشایر استان تهران اختصاص یافت.