برچسب: عدم وجود انسجام  دراستان

9 آبان 1400
اخبار

تعامل و هم‌فکری بخش خصوصی و دولتی، ضامن رفع مشکلات اقتصادی استان اصفهان

یکصد و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور فعالان اقتصادی عضو پارلمان بخش خصوصی اصفهان برگزار شد.