برچسب: عدم افزایش

7 خرداد 1401
اجتماعی

اصلانی گفت: قیمت مسکن در ماه‌های گذشته افزایش نیافته بنابراین باید مسکن تبدیل به یک کالای مصرفی شود.:

قیمت مسکن در ماه‌های گذشته افزایش نیافته است

اصلانی گفت: قیمت مسکن در ماه‌های گذشته افزایش نیافته بنابراین باید مسکن تبدیل به یک کالای مصرفی شود.