برچسب: عثمان شاهان

24 مهر 1400
اخبار

گردشگری مهم‌ترین موضوع دستور کار اتاق بازرگانی اصفهان

در نشست کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان که با حضورمدیر منطقه ای شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین و مدیران عامل و فنی آژانس‌های مسافرتی برگزار شد؛ کمک به ارتقاء صنعت گردشگری استان در حوزه حمل و نقل هوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.