برچسب: عبدالهی

18 آبان 1400
اخبار

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:

۲۰ درصد از کودکان مدرسه‌ای چاق هستند

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: امروزه ۱۲ درصد از کودکان، ۱۵ درصد از نوجوانان و ۴۰ درصد از افراد بزرگسال چاق هستند.