برچسب: عبدالله بهرامی

25 تیر 1401
اخبار

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف ایران گفت:

بی مهری به فرش دست باف تا کی و چگونه؟

این صنعت فاخر در طول 2 دهه اخیر به شدت در همه ابعاد بیمه‌ای، تسهیلات و تولید مورد بی مهری قرار گرفته است.