برچسب: عبدالرسول امامی

5 خرداد 1401
اخبار

نجف آباد- مهران احمدی

عملیات اجرایی فاز  ۱ و ۲ بلوار کشاورز به سرعت در حال اجراست

عملیات اجرایی بلوار کشاورز از کمربندی جنوب تا خیابان امام خمینی طی ۴ فاز از جمله پروژه‌های عمرانی جاری و در دست اقدام شهرداری نجف آباد می باشد.