برچسب: عباس غزالی

20 آبان 1400
فرهنگ

عباس غزالی با «من یوسفم مادر» به سینما باز می‌گردد

عباس غزالی  پیرامون جدیدترین فعالیت‌های خود در عرصه بازیگری گفت: در فیلم سینمایی «من یوسفم مادر» بازیگر نقش یوسف هستم که از شخصیت‌های اصلی این اثر است، کاراکتر یوسف نقشی مهم و جذاب است و از آنجا که همیشه در انتخاب نقش هایم وسواس دارم بنابراین در ابتدا که ایفای این را به من پیشنهاد دادند برای پذیرفتن کاراکتر یوسف تردید داشتم، اما هم اکنون از ایفای آن خوشحالم چرا که یوسف از شخصیت‌های بسیار پیچیده و سخت بود و در واقع از مهمترین نقش‌هایی است که در پرونده هنری‌ام ثبت شده و از این بابت خرسندم.