برچسب: عباس عبادی

12 بهمن 1400
اخبار

معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد؛

پرداخت تعرفه های پرستاری با تاخیر ۶ ماهه

معاون پرستاری وزارت بهداشت، در ارتباط با تازه ترین اقدامات برای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همچنین مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه پرستاری کشور، توضیحاتی ارائه داد.