برچسب: طرح های عمرانی

اخبار
22 خرداد 1401 - 6:15 ب.ظ

احیای طرح‌های نیمه‌تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم است

معاون اول رئیس جمهور احیای طرح‌های نیمه‌تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم خواند و گفت: با اجرای این دو برنامه، نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری باز خواهد گشت.