برچسب: طرح ‌های سلامت محور

15 بهمن 1400
اخبار

حمایت از تکمیل و توسعه طرح ‌های سلامت محور توسط بانک ملی

بانک ملی ایران طی سال های اخیر با حمایت از تکمیل و توسعه طرح ‌های سلامت محور، نقش ویژه ای در تجهیز بخش درمان کشور ایفا کرده که احداث بیمارستان آرام با تسهیلات یک هزار میلیارد ریالی استان البرز تنها نمونه ای از این خدمت رسانی است.